//
you're reading...
ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Εκάλη, ο σχεδιασμός ενός Σήματος και οι πηγές, Κωστής Α. Μακρής

EKALH LOGO 20X25cm KAM 13JUNE15 PATH HR

EkDEmb.01Fi CMYK 03JUNE15

Σήμα και Έμβλημα του Δήμου Εκάλης.
Σχεδίαση: Κωστής Α. Μακρής, 1997-1998.

(Περισσότερα στο ακόλουθο link:
Η Εκάλη μου, Κωστής Α. Μακρής, Ιούνιος 2015

Για τον Σχεδιασμό του Σήματος και του Εμβλήματος της Κοινότητας (αρχικά) και του Δήμου (αργότερα) Εκάλης, χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω πληροφορίες και πηγές.

Η ΕΚΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΘΗΣΕΑΣ
Η Εκάλη σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν νύμφη. Κατ’ άλλους ήταν αρχαϊκή θεά, συνδεδεμένη με τον βασιλιά του ουρανού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονταν μεταξύ Μαραθώνα και της σημερινής Εκάλης.

Κατά τη Μυθολογία βοήθησε τον Θησέα να αιχμαλωτίσει τον Μαραθώνιο Ταύρο, ένα μυθικό τέρας που τρομοκρατούσε τους κατοίκους των γύρω περιοχών και εμπόδιζε την πρόσβασή τους στα νερά του Μαραθώνα.
Ο Θησέας, από ευγνωμοσύνη προς την Εκάλη, θέσπισε γιορτή προς τιμήν του «Διός Εκαλείου», κατά την οποία προσφέρονταν τιμές προς την Εκάλη.
Οι γιορτές αυτές ονομάστηκαν «Εκαλήσια».
Οι κάτοικοι των περιοχών εκείνων αποκαλούσαν την Εκάλη, χαϊδευτικά, «Εκαλίνη».

ΠΗΓΕΣ:

  1. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΑΘΗΝΑ 1929)

(Απόδοση σε μονοτονικό Κ.Α.Μ.)

Εκάλη. Όνομα φιλοξένου μυθικής ηρωίδος, η οποία κατά τον Πλούταρχον (βίος Θησέως), στοργικώτατα εφιλοξένησε τον απ’ Αθηνών εις Μαραθώνα, προς εξολόθρευσιν του μαραθωνίου ταύρου, μεταβαίνοντα Θησέα και τω Διί θυσίαν έταξε δια την αισίαν επάνοδον του ήρωος· απέθανεν όμως προ της επανόδου του Θησέως, ούτες δ’ ευγνωμονών δια την φιλοξενίαν διέταξε να προσφέρονται τιμαί προς αυτήν και εθέσπισεν εορτήν προς τιμήν του Διός «Εκαλείου», ονομασθείσαν Εκαλήσια (ιερά). Επί του μύθου της Εκάλης ιδιαίτερον εξεπόνησε ποίημα ο Καλλίμαχος, ο δε Σουίδας εις τούτο αναφερόμενος ετυμολογεί το όνομα Ε.(κάλη) γράφων: «η ηρωίς παρά Καλλιμάχω, η προς εαυτήν καλούσα».

Εκάλη. Αρχαίον όνομα μικρού αττικού δήμου της Λεοντίδος, βραδύτερον δε της Πτολεμαΐδος φυλής, θεσπισθέν προς τιμήν της ηρωίδος Εκάλης. Η θέσις αυτού προσδιορίζεται εκ του μύθου της Ε.(κάλης) επί της οδού της εξ Αθηνών εις Μαραθώναν αγούσης και δη κατά τινάς παρά το νυν χ.(ωρίον) Σταμάτα επί της Α.(νατολικής) πλευρά της Πεντέλης παρά τον Μαραθώνα, κατ’ άλλους δε παρά το νυν Κεραμίδι επί της Ν.(οτίου) πλευράς της Πάρνηθας.

Εκάλη. Νέον προάστειον των Αθηνών, κείμενον εν μέσω πευκοφύτων εκτάσεων εις απόστασιν 6 χλμ. προς Β της Κηφισιάς και 19 χλμ. Απ’ Αθηνών επί της οδού Αθηνών-Κηφισιάς-Μπογιάτι, χρησιμεύον ως θερινόν ενδιαίτημα. Υπάγεται εις την Κοινότητα Κηφισιά και έχει 206 κατ.(οίκους) [1928]

Εκαλήσια. (ιερά) Εορτή εν ταις αρχαίαις Αθήναις. Βλ. Εκάλη.

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΣΠΕΝ Της Γαλλικής Ακαδημίας,

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΤΕΝΕ,
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, Καθηγητού Πανεπιστημίου
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: ΜΙΧ. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Γυμνασιάρχης, Λογοτέχνης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ», ΑΘΗΝΑΙ, 1953
(ΤΟΜΟΣ Β’, σελ. 268-269)

Ο ταύρος του Μαραθώνος

Εις το προηγούμενον κεφάλαιον είδαμε ότι, αφού ο Ηρακλής συνέλαβε τον ταύρον της Κρήτης, τον έφερεν εις την Αργολίδα, κατόπιν δε τον αφήκεν ελεύθερον. Το τέρας επορεύθη προς βορράν, τελικώς δε εγκατεστάθη εις τα περίχωρα του Μαραθώνος, εις τα οποία επροξενούσε μεγάλας καταστροφάς.
Σύμφωνα με έναν μύθoν, επί του οποίου θα επανέλθωμεν εντός ολίγου, ο Αιγεύς εξαπέστειλε κατά του τρομερού ζώου έναν υιόν του Μίνωος, τον Ανδρόγεων. Αυτός, εις τα Παναθήναια είχε νικήσει εις όλα τα αγωνίσματα που είχαν προκηρυχθή επί τη ευκαιρία των εορτών. Εις την προσπάθειάν του όμως κατά του ταύρου, απέτυχε και έχασε την ζωήν του.
Με την σειράν του εξεστράτευσε κατά του τέρατος ο Θησεύς. Καθ’ οδόν εδέχθη να φιλοξενηθεί από μίαν γραίαν, ονομαζομένην Εκάλην ή Εκαλίνην, η οποία υπεσχέθη να προσφέρη θυσίαν εις τον Δία, αν ο νεαρός ήρως επετύγχανεν εις την αποστολήν του. Απέθανεν όμως προ της επιστροφής του Θησεώς, ο οποίος κατόπιν τούτου εθέσπισεν εις την μνήμην της μίαν εορτήν προς τιμήν του Εκαλίου Διός (προστάτου της Εκάλης).
Χωρίς να κάμη χρήσιν των όπλων του, ο Θησεύς συνέλαβε τον ταύρον, τον έφερε εις τας Αθήνας, τον περιέφερε ―λέγει ο Πλούταρχος― ανά την πόλιν και τον εθυσίασε εις τον Δελφίνιον Απόλλωνα.

  1. Ο Θησέας και ο ταύρος του Μαραθώνα (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ)

Ο άγριος ταύρος της Κρήτης, που συνέλαβε ο Ηρακλής κατά τον έβδομο άθλο του και τον οποίο ο δειλός Ευρυσθέας τον είχε αφήσει ελεύθερο, είχε καταφύγει στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα και επέφερε καταστροφές.
Ο Θησέας πήγε να τον αναζητήσει (κάποιοι συγγραφείς εμφανίζουν την αιχμαλώτιση του «Μαραθώνιου Ταύρου» ως αποστολή που ανέθεσε ο Αιγέας στον ήρωα πριν τον αναγνωρίσει, πιστεύοντας ότι έτσι ο Θησέας θα σκοτωνόταν). Στον δρόμο τον έπιασε καταιγίδα και βρήκε καταφύγιο στην καλύβα μιας γριας, της Εκάλης. Εκείνη, επιθυμώντας να τον ευχαριστήσει επειδή είχε σκοτώσει τον Κερκύονα, θύματα του οποίου ήταν και οι δύο γιοι της, τον φιλοξενεί και υπόσχεται θυσία στον Δία αν ο ήρωας επέστρεφε σώος από το κυνήγι. Κατά τον γυρισμό του Θησέως, η Εκάλη είχε ήδη πεθάνει, οπότε οι κάτοικοι της περιοχής ανέλαβαν να τελέσουν τη θυσία, προς τιμή του «Εκαλείου Διός». Στον Μαραθώνα, ο ήρωας κατόρθωσε να αιχμαλωτίσει ζωντανό τον ταύρο. Τον οδήγησε στην Αθήνα δεμένο από τα κέρατα διασχίζοντας τους δρόμους της μπροστά στους έκπληκτους Αθηναίους, ανέβηκε στην Ακρόπολη και εκεί τον θυσίασε στους θεούς.

Κωστής Α. Μακρής
Ιούνιος 2015

_________________________

Τα βιβλία μου «Ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε γάτες»
και «Η Εβίτα που νίκησε τα Αποθαρρύνια»
κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
Κωστής Α. Μακρής

Advertisements

Συζήτηση

Trackbacks/Pingbacks

  1. Παράθεμα: Η Εκάλη μου, Κωστής Α. Μακρής, Ιούνιος 2015 | ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ KOSTIS MAKRIS - Ιουνίου 13, 2015

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

ΑΡΧΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: